Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017


Α Ν Υ Π Ο Τ Α Χ Τ Ο Ι   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
πρωτοβουλία συνταξιούχων  Ε.Τ.ΕΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.ΑΠΟΤΕΛΕΙ ‘ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ’ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ!

Στις  εκλογές  του Σ.Σ.Ε.Τ.Ε.
    24,25 & 28 Αυγούστου 2017,

Αλλάζουμε σελίδα για:

·       Να πάρουμε  τη κατάσταση στα χέρια μας…
·       Να αποτρέψουμε την ολοκληρωτική καταστροφή …
·       Να κερδίσουμε την αξιοπρέπεια που μας έκλεψαν ….

·       ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ
·       ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ
·       ΝΙΚΑΜΕ!
Επιλέγουμε :


Α Ν Υ Π Ο Τ Α Χ Τ Ο Ι   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
πρωτοβουλία συνταξιούχων  Ε.Τ.Ε

Συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο εξοντωτικών μνημονιακών «μέτρων», και καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε  τις πιο σκληρές επιθέσεις κατά των θεσμικά κατοχυρωμένων ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.
Μπροστά στις επερχόμενες αρχαιρεσίες στο Σύλλογό μας και στο παρά ένα της ολοκληρωτικής καταπάτησης των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, που κατακτήθηκαν με πολλούς αγώνες και θυσίες από γενιές συναδέλφων μας, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αδιαφορεί, να εφησυχάζει, να εμπαίζει, να αποπροσανατολίζει και να υποτάσσεται …Με τα συνταξιοκτόνα μνημόνια και τους
συνεχείς αντισυνταγματικούς και ασφαληστρικούς        νόμους, οι δυνάμεις κατοχής και τα φερέφωνά τους      επιχειρούν να θέσουν οριστικά την ταφόπλακα  στο ασφαλιστικό καθεστώς του κλάδου μας, να κατεδαφίσουν      ό,τι απέμεινε από τα νόμιμα δικαιώματά μας, να          ληστέψουν τα υπολείμματα της συλλογικής μας          περιουσίας, να μηδενίσουν την τεράστια προσφορά μας         και να ισοπεδώσουν τις προσδοκίες μας

  Μπροστά σ’ αυτήν την άδικη, προκλητική και φασιστική επέλαση στα ιερά και όσια δικαιώματά μας, στην ίδια την επιβίωσή μας,
Κ Α Τ Α Δ Ι Κ Α Ζ Ο Υ Μ Ε:

Ø        τις δραματικές περικοπές στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών μας,
Ø   τη συνεχή υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας,
Ø   την εξοντωτική υπερφορολόγηση των συντάξεών μας και τα χαράτσια στα σπίτια μας,
Ø   το κούρεμα και την απομείωση (υπεξαίρεση) των αποθεματικών των ασφαλιστικών μας ταμείων,
Ø   την αντικειμενική αδυναμία μας να εξυπηρετήσουμε τις δανειακές μας υποχρεώσεις,
Ø   την παρατεταμένη ύφεση, τη λιτότητα, την ακρίβεια.. 
 
Σ΄ αυτήν τη ζοφερή συγκυρία  παλιοί και νεότεροι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας αποφασίσαμε να ενώσουμε τις γνώσεις τις εμπειρίες και κυρίως τη θέληση και την αποφασιστικότητά μας σε μια νέα κοινή και αξιόμαχη  συνδικαλιστική προσπάθεια για να διεκδικήσουμε την αποκατάσταση των αδικιών. Και συγκεκριμένα εστιάζουμε τους αγώνες μας στις παρακάτω βασικές διεκδικήσεις μας τις οποίες ξεχνούν κατά συρροή και συναυτουργία τα μέλη του απερχόμενου  Δ.Σ.

Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε . ΑΠΟΤΕΛΕΙ ‘ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ‘ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Ο Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. είναι Λογαριασμός εγγυημένων παροχών και η παραδοχή αυτή  έχει γίνει από την ίδια την Ε.Τ.Ε. που μέχρι σήμερα καταβάλλει τις επικουρήσεις όπως υποχρεούται να κάνει. Υποχρέωση της ΕΤΕ αποτελεί και η κάλυψη των ελλειμμάτων του ΛΕΠΕΤΕ   γιατί η βασική αιτία των προβλημάτων που αντιμετωπίζει, προκλήθηκε από επιχειρησιακές αποφάσεις της ΕΤΕ για προγράμματα Εθελουσίας Εξόδου που αποδυνάμωσαν το Λογαριασμό  και τα Ασφαλιστικά ταμεία.                                                              Η επίθεση στον ΛΕΠΕΤΕ από τη διοίκηση της τράπεζας, αποτελεί ‘αιτία’ πολέμου για συνταξιούχους και εργαζόμενους που θα  την αντιμετωπίσουμε ενωμένοι  αγωνιστικά  και με κάθε νόμιμο μέσο…
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΑΣ                                                                                                    1)Η απόκρουση με κάθε νόμιμο μέσο, των επιθέσεων της Διοίκησης της ΕΤΕ στο ΛΕΠΕΤΕ και η θωράκιση του.
2) Η σταδιακή κατάργηση όλων των παρακρατήσεων από τις συντά­ξεις μας και η έντοκη αποκατάστασή τους.
3) Η επαναφορά της συνεισφοράς της τράπεζας (4,5%) στο εφάπαξ.
4) Η προστασία του ΤΥΠΕΤ και η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγεί­ας, με την ισότιμη συμμετοχή των συνταξιούχων στις διαδικασίες εκλέγειν, εκλέγεσθαι και ελέγχου.- Ο Ορθολογισμός της εισφοράς των Συντ/χων.
5) Η άμεση ανακεφαλαιοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων
6) Το κούρεμα μέρους των πάσης φύσεως δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών, ατομικών, καρτών κ.τ.λ.) των συναδέλφων μας ανάλογο με το ποσοστό της μείωση των συντάξεών μας.
7) Η πλήρης δικαίωση - που εκκρεμεί ακόμα - των συναδέλφων που υπέστησαν ληστρικές περικοπές στο εφάπαξ τους.
8) Η αντιμετώπιση των πάσης φύσεως προβλημάτων που προκαλεί το ΙΚΑ στους συναδέλφους μας που συνταξιοδοτήθηκαν από την 1/8/2008 μέχρι σήμερα.
9) Η επιστροφή του Συλλόγου μας στην ΟΣΤΟΕ (σε εφαρμογή της απόφασης της Γ.Σ.). και η πλήρης εξομάλυνση των σχέσεων με το ΣΥΕΤΕ.
10) Τα γενικότερα αιτήματα της μείωσης της φορολόγησης των συ­ντάξεων που δεν αποτελούν πρωτογενή πηγή εισοδήματος και της καταπολέμησης της ακρίβειας στα είδη και στις υπηρεσίες ευρείας και αναγκαίας κατανάλωσης.
11) Η λειτουργία, επί τέλους, του Συλλόγου μας υπέρ των συμφερό­ντων των συναδέλφων – μελών του με τροποποίηση του κατα­στατικού, περιφερειακή οργάνωση κτλ)
12) Στα χρόνια των μνημονίων αναγκαία η μείωση της συνδρομής μας στον ΣΣΕΤΕ μετά από οικονομική μελέτη.
13) Κατάργηση των απάνθρωπων διατάξεων των δήθεν ασφα­λιστικών νόμων (περικοπές στις συντάξεις, συντάξεις ανα­πηρίας, χηρείας κα)

Όλα τα παραπάνω, αποτελούν για εμάς πρώτης προτεραιότητας θέματα, για τα οποία θα αγωνιστούμε και θα θέσουμε όλες μας τις δυνάμεις στο συλλογικό αγώνα που απαιτείται να για την επανάκτηση τους.
Θα επιδιώξουμε  τη συνεργασία όλων των δυνάμεων του Συλλόγου, της ΟΣΤΟΕ και των εν ενεργεία απέναντι στις εφαρμοζόμενες πολιτικές που υφαρπάζουν παρά­νομα,  όσα πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια ως εργαζόμενοι.

Με δεδομένη την πλήρη ανεπάρκεια της απερχόμενης συλλογικής μας εκπροσώπησης με ευθύνη των παρατάξεων ΑΕΣ, ΔΑΚΕΣ,ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ & ΑΛΛΕΣΤΑ  Και  τον κατακερματισμό της συνδικαλιστικής δύναμης και υπόστασης του Συλλόγου μας ,                   

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ:

Θα παραμείνουμε όρθιοι στις επάλξεις μέχρι την τελική δικαίωσή μας σε πείσμα των αποπροσανατολιστικών εφησυχαστικών μεθοδεύσεων του απερχόμενου, Δ.Σ. και ότι θα συνεχίσουμε τον διεκδικητικό μας αγώνα σε όλα τα επίπεδα (συνδικαλιστικό, πολιτικό, κοινωνικό, δικαστικό, διεθνές), μαζί με όλους τους συναδέλφους μας.


·      ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ
·      ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ
·      ΝΙΚΑΜΕ!


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ                                                     ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΛΠΙΔΑΣ!

1 ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ I. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΤΤΙΚΗ
2 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΕΙΡΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗ
4 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Ε. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗ
5 ΒΑΒΑΤΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
6 ΒΑΠΟΡΙΔΟΥ ΑΝ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
7 ΒΑΣΑΛΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
8 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΧΡ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
9 ΒΙΔΑΛΗΣ Μ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗ
10 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ Ν. ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
11 ΓΑΖΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
12 ΓΑΤΣΙΟΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
13 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ Β. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
14 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Η. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
15 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΡΑ
16 ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
17 ΓΙΩΤΑΚΟΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
18 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡ. ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
19 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
20 ΔΕΛΗΘΕΟΥ Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) ΑΤΤΙΚΗ
21 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
22 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΤΤΙΚΗ
23 ΔΟΡΙΖΑΣ Η. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
24 ΔΡΟΓΚΑΡΗΣ Β. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗ
25 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Α. ΣΟΦΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
26 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Δ. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
27 ΖΑΧΟΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
28 ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ Ι. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗ
29 ΖΗΣΙΔΟΥ Δ. ΑΓΝΗ ΣΥΡΟΣ
30 ΚΑΖΑΔΕΛΛΗΣ Τ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
31 ΚΑΛΕΚΗΣ ΣΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
32 ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ-ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Γ. ΛΟΥΚΙΑ ΧΑΝΙΑ
33 ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
34 ΚΑΛΥΒΗ-ΓΚΑΤΖΕΛΙΑ Ο. ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
35 ΚΑΛΥΒΗΣ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
36 ΚΑΛΥΒΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
37 ΚΑΡΓΑΔΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗ
38 ΚΑΣΙΜΙΔΟΥ Ι. ΕΛΠΙΣ ΑΤΤΙΚΗ
39 ΚΑΤΣΑΝΟΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
40 ΚΑΧΡΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
41 ΚΟΜΝΗΝΟΥ Β. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ
42 ΚΟΜΠΟΘΡΕΚΑΣ Δ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
43 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
44 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Ι. ΙΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
45 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΟΥΦΛΙ
46 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Η. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
47 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΡΑΜΑ
48 ΚΩΝΣΤΑΣ ΣΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
49 ΚΩΣΤΑΤΟΣ Β. ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
50 ΛΑΒΔΑ Α.ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
51 ΛΑΒΔΑ Α. ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) ΑΤΤΙΚΗ
52 ΛΑΔΑ ΑΧ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
53 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Π. ΣΙΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗ
54 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΣΠ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
55 ΛΥΤΡΑΣ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
56 ΜΑΛΛΙΟΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΑ
57 ΜΑΜΑΚΟΥ Ν. ΑΝΝΑ ΑΤΤΙΚΗ
58 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗ
59 ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
60 ΜΠΟΖΩΝΑ Θ. ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
61 ΜΠΟΥΣΟΥΝΗ Ι. ΚΩΝ/ΝΑ (ΤΕΝΙΑ) ΑΤΤΙΚΗ
62 ΜΥΛΩΝΑ Α. ΕΙΡΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗ
63 ΜΥΛΩΝΑΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
64 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
65 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ (ΜΑΝΙΑ) ΑΤΤΙΚΗ
66 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΛ. ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΤΤΙΚΗ
67 ΠΑΝΔΗ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
68 ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
69 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΣΠ. ΜΙΧΑΗΛ- ΠΠΠΠΑΤΡ. ΑΤΤΙΚΗ
70 ΠΑΠΥΡΗΣ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
71 ΠΑΣΣΑΔΗ Γ. ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
72 ΠΕΡΡΑΚΗ Ε. ΟΛΓΑ ΑΤΤΙΚΗ
73 ΠΕΤΤΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
74 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗ
75 ΠΟΛΥΔΩΡΑ Κ. ΖΩΗ ΑΤΤΙΚΗ
76 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
77 ΠΟΥΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΛΟΣ
78 ΠΡΙΜΙΚΥΡΙΟΥ Λ. ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
79 ΡΑΔΑΙΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
80 ΡΟΥΣΣΟΣ Π. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗ
81 ΣΑΡΡΗ Ν. ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
82 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
83 ΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
84 ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
85 ΣΤΑΘΟΥΛΗ Ι. ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
86 ΣΤΕΝΗΜΑΧΙΤΗΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
87 ΣΥΡΜΟΣ Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
88 ΤΖΑΦΑΛΙΑΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
89 ΤΖΟΓΑΝΗ Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗ
90 ΤΟΥΜΠΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
91 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ
92 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
93 ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗΣ Φ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
94 ΤΣΑΧΑΓΕΑ Ν. ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
95 ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗΣ Κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
96 ΦΟΥΤΗ Ε. ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓ. ΑΤΤΙΚΗ
97 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΣΤ. ΟΛΓΑ ΑΤΤΙΚΗ
98 ΦΩΤΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
99 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
100 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
101 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Ι. ΚΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗ
102 ΧΑΤΖΗΜΗΝΑΣ Δ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
103 ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ ΑΧ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
104 ΨΑΡΙΑΝΟΣ Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΤΤΙΚΗ
105 ΨΑΡΡΟΥ ΧΡ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου