Σάββατο, 8 Απριλίου 2017Α Ν Υ Π Ο Τ Α Χ Τ Ο Ι   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
πρωτοβουλία συνταξιούχων  ΕΤΕ


ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
 ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΜΕΛΗ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.;

Οι  συνταξιούχοι της Ε.Τ.Ε.:

·       Είναι περισσότεροι από τους εργαζόμενους…
·       Πληρώνουν υψηλότερες εισφορές…
·       Επιβαρύνονται παράνομα και αντικαταστατικά με την  παρακράτηση επί των αποδοχών τους προ των μνημονιακών κρατήσεων  σε βάρος της σύνταξής τους…
·       Είναι όμως Έκτακτα Μέλη του ΤΥΠΕΤ χωρίς δικαίωμα  λόγου και ψήφου!

Οι  συνταξιούχοι της Ε.Τ.Ε. απαιτούμε ισότιμη  συμμετοχή στα όργανα του Τ.ΥΠ.Ε.Τ. με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.***** 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου