Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόταση προς τον ΣΣΕΤΕ για νομοθετική παρέμβαση ως προς τον επανυπολογισμό των συντάξεων [από τον Μ.ΚΑΥΚΑΛΑ]

Συνδλφ., όπως ήδη σας έχω αναφέρει στο προηγούμενο σημείωμά μου, έχουμε ν΄αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες απο την εφαρμογή του Ν.4387/16 (Κατρούγκαλου) που ισχύει απο τις 13.5.2016 και αφορά -μεταξύ των άλλων- τον επανυπολογισμό των κύριων κι επικουρικών συντάξεων.Είναι αυτό που ακούμε για "κουτάκι προσω-
πικής διαφοράς".
Στην περίπτωση την δική μας -του πρ. ΤΣΠΕΤΕ, αφορά την κύρια σύνταξη μόνο, καθότι λαμβάνουμε επικουρική παροχή δηλ. προιόν αποταμιευτικού-επενδυτικού λογ/σμού και όχι σύνταξη απο ταμείο.
Πρέπει λοιπόν, να υποβληθεί -κατεπειγόντως- πρόταση/σχέδιο τροπολογίας απο τον Σύλλογο -με τον πλέον μαχητικό και διεκδικητικό τρόπο- προς το Υπουργείο Κοιν. Ασφαλίσεων. και το ΙΚΑ αλλα και σε βουλευτές του κλάδου κ.κ. Παπαδόπουλο, Καφαντάρη, Μπαλαούρα, Γεννηματά.
Μάλιστα, επειδή η περίπτωσή μας (ως ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του πρ.ΤΣΠ-
ΕΤΕ) προσομοιάζει με τους αντίστοιχους κάποιων ΔΕΚΟ-Τραπεζών, είναι ΑΜΕΣΗ
η ανάγκη συνεννόησης & συντονισμού όλων αυτών των ενδιαφερόμενων Φορέων, για
την άσκηση πίεσης & για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος ΠΡΙΝ βρεθούμε
μπροστά σε αρνητικά τετελεσμένα δηλ. πρίν την έκδοση διευκρινιστικής/εφαρμοστι-
κής, του νόμου, εγκυκλίου.

Προτείνω λοιπόν:
A) Η κύρια σύνταξή μας να επανυπολογισθεί όχι επι των συνταξίμων αποδοχών που
προβλέπει ο νόμος (για το ΙΚΑ οι συντάξιμες και οι ασφαλιστέες αποδοχές είναι το ίδιο και το αυτό) αλλα επι των ασφαλιστέων αποδοχών που λαμβάναμε ως εν
ενεργεία (δηλ. το σύνολο των αποδοχών επι των οποίων μας γίνονταν κρατήσεις).
Διαδικασία, που μπορεί να διευκολυνθεί απο τα επαρκή και διαθέσιμα αρχεία δεδο-
μένων που υπάρχουν στα πρ. ειδικά Ταμεία όπως είναι το πρ.ΤΣΠΕΤΕ.
Β) Το ποσοστό/συντελεστής αναπλήρωσης που προβλέπεται για όσους κατέβαλαν
εισφορές (εργαζομένου-εργοδότη) πάνω απο το εκάστοτε ποσοστό εισφορών του ΙΚΑ, να ισχύει και για τον επανυπολογισμό συντάξεων των ήδη συνταξιούχων
μέχρι και τις 12.5.2016 δηλ. την προηγουμένη ημέρα έναρξης ισχύος του νέου νόμου.
Προβλέπει προσαύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης κατα 0,075% για κάθε μονάδα
παραπάνω εισφορών, κάθε έτους.
Για να καταλάβετε το παραπάνω, θα σας παραθέσω ένα παράδειγμα ασφαλισμένου της Εθνικής με 10ετή υπηρεσία.
Το ύψος του ποσοστού εισφορών ασφαλισμένου (εργαζομένου/εργοδότη) στο ΙΚΑ αν-
έρχεται στο 20%, ενώ αυτό του ασφαλισμένου/εν ενεργεία στην Εθνική είναι στο
37,5% (εργαζομένου κι εργοδότη).
Έχουμε και λέμε: προσαύξηση 0,075% x 17,5%(η διαφορά ΙΚΑ/Εθνικής) x 10έτη =
13,10% είναι ο συντελεστής που προστίθεται στον καθένα που ήδη του αντιστοιχεί για τα 10 χρόνια, πρίν την προσαύξηση.
Κατ΄ανάλογο και αυξητικό τρόπο υπολογισμού, επεκτείνεται μέχρι τα 35 χρόνια με καθόλου ευκαταφρόνητα ποσά διαφοράς, έτσι που τελικά μπορούμε ν΄αποφύγουμε την αδηφάγα παγίδα της "προσωπικής διαφοράς".
Άλλωστε, για να μην ξεχνιόμαστε, σας θυμίζω οτι εμείς απο την Εθνική, πληρώναμε τις υψηλότερες εισφορές απ΄όλους, οπότε μας χρωστάνε και δεν χρωστάμε.
Ελπίζω στην υιοθέτηση και προώθηση, όσο και στην εφαρμογή αυτής της πρότασης.
Το γοργόν και χάριν έχει.
                                                   Γειά σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου